Mikko Sirén +358 (0) 40 5911 694 mikko.siren@misoft.fi

Osaamisalueet

Valvomokäyttöliittymät

 • InTouch (Wonderware), WinCC (Siemens)
 • VB6 ja VB.NET
 • HMI käyttöliittymät
  • Omron
  • Siemens
  • Weintek
  • Beijer
  • Weintek

Logiikkaohjelmointi

 • Käytetyimmät logiikat ovat
  • OMRON
  • Siemens
  • Beckhoff
 • Mahdollisuus möys muiden laitetoimittajien logiikoihin

Tietokantaohjelmointi

 • SQL kyselyt
 • Relaatiokannan rakenteet

Tiedonkeruu raportointi

 •  WEB -pohjaiset raportoinnit (VB.NET)
 •  Windows -pohjasiet raportoinnit

Konenäkö

 • Omron

I/O Server

 • DDE ja OPC standardit
 • Omron Ethernet/HostLink

Servokäytöt

 • Control Techniques ja Omron servomoottorit / -käytöt.
 •  Moniakseliset liikkeenohjaus sovellukset
n

Automaattinen tiedonkeruu

 • InSQL (Wonderware) tiedonkeruuohjelmisto
 • Tiedokeruuohjelmistot VB.NET 2010 ja VB6

Pilottiprojektien kehitys

 • Uusien teknologioiden sisäänajo ja kehittäminen (esim. Teollisuus ETH)
 • SMS tekstiviestit jne..